Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 april 2015
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Antwoorden op de aanvullende vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst inzake de Autoriteit woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van de huisvestingsafspraken met de bestuurders van de partijen van de Nationale Verklaring Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van een vergunning onder de Leegstandwet en antikraak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervreemding en transformatie rijksvastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op 2 moties, ingediend tijdens het plenair debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (Kamerstuk 33 326 nrs. 15 en 19)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geplande activiteiten commissie Wonen en Rijksdienst

  20-04-2015 13.00 - 14.00 Gesprek met delegatie uit het Zweedse Parlement WR
  21-04-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  19-05-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  20-05-2015 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Bouwregelgeving
  02-06-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  16-06-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  30-06-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  08-09-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  29-09-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  13-10-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  27-10-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  10-11-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  24-11-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  08-12-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
  15-12-2015 16.00 - 17.00 Procedurevergadering WR
 9. 9

  Informatie n.a.v. het debat over de fusie van Woonzorg Nederland en Habion

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rondvraag lid Karabulut over verkoop woningen Stadgenoot

  Te behandelen:

  Loading data