Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 april 2015, over Politie
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg over politie op 9 april 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (LECD) om activiteiten te identificeren die geborgd zouden moeten worden in de Nationale Politie

Te behandelen: