Algemeen overleg

Energie en SDE+

Algemeen overleg: "Energie en SDE+"Deze vergadering is geweest
4e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 4  MINUTEN

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 mei 2015, over Energie en SDE+
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie voorzetting algemeen overleg Energie en SDE+ op 2 juli 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op de moties van de leden Jacobi en Aukje de Vries over gaswinning bij Terschelling (Kamerstuk 33 450, nr. 31) en van het lid Ouwehand c.s. over de opschorting van vergunningaanvragen in het Waddengebied (Kamerstuk 33 450, nr. 32)

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over de mislukte kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de plannen van het bedrijf Tulip Oil voor gaswinning op of nabij Terschelling

Te behandelen: