Agendapunten

 1. Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 27 januari 2015, over Taakstelling Nederlands Forensisch Instituut en enkele andere forensische onderwerpen

  Te behandelen:

 2. Volgens onderstaand schema:

  Blok 1: 10.00 – 10.30 uur
  •          dhr. R.D. Woittiez, Nederlands Forensisch Instituut 
   
  Blok 2: 10.30 – 11.30 uur
  •          dhr. B.J.W. Steensma, Openbaar Ministerie en Landelijk Toetsingscommissie
  •          dhr. J.A.J.T. Vissers, Nationale Politie 
   
  Blok 3: 11.30 – 12.15 uur
  •          dhr. M. Hoitink, OR Nederlands Forensisch Instituut
  •          mevr. W. Duijst, Forensisch Medisch Genootschap
  •          dhr. F. van de Goot, forensisch patholoog
  •          dhr. A.P.A. Broeders, hoogleraar criminalistiek 
   
  Blok 4: 12.15 – 13.00 uur
  •          dhr. S.W.G. Huntjens, The Maastricht Forensic Institute
  •          mevr. L. van Duurling, Forensische Polikliniek Kindermishandeling
  •          dhr. P. Volkers, Verilabs en Fox-IT