Debat geweest
12 maart 2015 | 10:00 - 13:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Bezuinigingen bij het NFI

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Bezuinigingen bij het NFI"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut op 12 maart 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 27 januari 2015, over Taakstelling Nederlands Forensisch Instituut en enkele andere forensische onderwerpen

Te behandelen:

2
Volgens onderstaand schema:

Details

Blok 1: 10.00 – 10.30 uur
•          dhr. R.D. Woittiez, Nederlands Forensisch Instituut 
 
Blok 2: 10.30 – 11.30 uur
•          dhr. B.J.W. Steensma, Openbaar Ministerie en Landelijk Toetsingscommissie
•          dhr. J.A.J.T. Vissers, Nationale Politie 
 
Blok 3: 11.30 – 12.15 uur
•          dhr. M. Hoitink, OR Nederlands Forensisch Instituut
•          mevr. W. Duijst, Forensisch Medisch Genootschap
•          dhr. F. van de Goot, forensisch patholoog
•          dhr. A.P.A. Broeders, hoogleraar criminalistiek 
 
Blok 4: 12.15 – 13.00 uur
•          dhr. S.W.G. Huntjens, The Maastricht Forensic Institute
•          mevr. L. van Duurling, Forensische Polikliniek Kindermishandeling
•          dhr. P. Volkers, Verilabs en Fox-IT