Algemeen overleg

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Algemeen overleg: "Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk "Deze vergadering is geweest
3e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunten *) en wijziging eindtijd; was: 12.00 uur

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2015, over Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk d.d. 3 juni 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbieding van het rapport evaluatie toepassing van de (internationale) sociale voorwaarden in de rijksinkoop

Te behandelen:

8
Uitvoering van de motie Van Weyenberg c.s. over op welke wijze de Rijksoverheid handelt in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Te behandelen: