Algemeen overleg

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Algemeen overleg: "Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2015, over Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk d.d. 3 juni 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten