Algemeen overleg : Dataretentie en privacy

De vergadering is geweest

25 maart 2015
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie
 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • P. Oskam (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • K. Verhoeven (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport ‘Meting dataretentie 2013’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het jaarverslag van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake de administratieve regeling die de Duitse toezichthouder heeft getroffen voor Google

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gevolgen vonnis voorzieningenrechter ten aanzien van buiten werking stelling Wet bewaarplicht telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere informatie over de koppeling van databestanden bij de overheid en een overzicht van de bestaande koppelingen

  Te behandelen:

  Loading data