04
feb
Besloten debat
4 februari 2015 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download convo inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen EU en EGvoor Atoomenergie en Georgië 4 feb

Agendapunten

1
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Te behandelen: