Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 20 mei 2015
Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering cie. KR d.d. 20 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34000 IV, nr. 36)

Te behandelen:

7
Commissieactiviteitenoverzicht 2014 (Besloten gedeelte)