Algemeen overleg : Verzamel algemeen overleg Energie

De vergadering is geweest

9 april 2015
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
5e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 8  MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • B.C. de Liefde (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J. Houwers (Houwers)
 • R.J. Klever (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoord op vragen van de leden Leegte, De Liefde en Ziengs over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het Jaarverslag 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2013 van EBN B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de moties van de leden Jacobi en Aukje de Vries over gaswinning bij Terschelling (Kamerstuk 33 450, nr. 31) en van het lid Ouwehand c.s. over de opschorting van vergunningaanvragen in het Waddengebied (Kamerstuk 33 450, nr. 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Leegte, De Liefde en Ziengs over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s, over het Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, over toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën, over ‘Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015’, en ‘over de reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Warmtevisie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ondergrondse aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data