Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

1 oktober 2015
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving van 26 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015

  Alleen de aankondiging van de beleidsdoorlichting Geluid wordt tijdens dit algemeen overleg behandeld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding RIVM-rapporten betreffende het validatieonderzoek van de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen te Maartensdijk en Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken m.b.t. het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang uitvoering motie van het lid Van Veldhoven over een transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding "Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid" van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tussenevaluatie met betrekking tot het Programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2015, over fraude met testen van uitstoot van auto's

  Te behandelen:

  Loading data