Algemeen overleg

Leefomgeving

Algemeen overleg: "Leefomgeving"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 oktober 2015, over leefomgeving
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e herziene convocatie algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015

Details

Alleen de aankondiging van de beleidsdoorlichting Geluid wordt tijdens dit algemeen overleg behandeld

Te behandelen:

5
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s.

Te behandelen: