Algemeen overleg

Vervolg – AO Grondstoffen en Afval (tweede termijn)

Algemeen overleg: "Vervolg – AO Grondstoffen en Afval (tweede termijn) "Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de tweede termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.
 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download tweede herziene convocatie algemeen overleg Vervolg – AO Grondstoffen en Afval d.d. 16 oktober 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2014, over Grondstoffen en Afval (tweede termijn)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Gescheiden inzameling drankenkartons, uitvoering motie Dik-Faber producentenverantwoordelijkheid, evaluatie LAP 1 en LAP 2 en de visie op het publiek kader huishoudelijk afval 2025

Te behandelen:

16
Onderzoek ‘Materialen in de Nederlandse economie’ en reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over de Circulaire Economie Versneller

Details

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht de behandeling van deze brief over te nemen, met uitzondering van de reactie op de motie van het lid Van Veldhoven (D66) over de Circulaire Economie Versneller, die behandeld zal worden op het algemeen overleg Groene Groei d.d. 4 september 2014.

Te behandelen:

18
Afhandeling toezegging aan het lid Van Tongeren over private borging van het statiegeldsysteem, de motie van het lid Van Veldhoven over het terugplaatsen van de statiegeldartikelen in het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen en over de beëindiging van het AVI-convenant

Te behandelen: