Algemeen overleg : Vervolg – AO Grondstoffen en Afval (tweede termijn)

De vergadering is geweest

16 oktober 2014
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de tweede termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Schriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Besluitvorming vrijgeven statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage over voortgang van Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en rapportage over de cijfers van 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpak om het gebruik van gratis plastic tassen terug te dringen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpak om het gebruik van gratis plastic tassen terug te dringen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gescheiden inzameling drankenkartons, uitvoering motie Dik-Faber producentenverantwoordelijkheid, evaluatie LAP 1 en LAP 2 en de visie op het publiek kader huishoudelijk afval 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bepaling voedselverliezen in huishoudelijk afval in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invulling programma Van Afval Naar Grondstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afhandeling van toezeggingen en motie over afvalverbrandingsinstallaties en aanbieding van recyclingscijfers verpakkingsafval 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Voorstel wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie van Nederland op de Europese Consultatie over duurzaam gebruik fosfor

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake certificering afvalverwerkingsinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure om voor zwerfvuil op zee te komen tot een kwantitatieve doelstelling op hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek ‘Materialen in de Nederlandse economie’ en reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over de Circulaire Economie Versneller

  De vaste commissie voor Economische Zaken heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht de behandeling van deze brief over te nemen, met uitzondering van de reactie op de motie van het lid Van Veldhoven (D66) over de Circulaire Economie Versneller, die behandeld zal worden op het algemeen overleg Groene Groei d.d. 4 september 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afhandeling toezegging aan het lid Van Tongeren over private borging van het statiegeldsysteem, de motie van het lid Van Veldhoven over het terugplaatsen van de statiegeldartikelen in het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen en over de beëindiging van het AVI-convenant

  Te behandelen:

  Loading data