Agendapunten

 1. Reactie van Nederland op een Europese Consultatie over verduurzaming voedselsystemen

  Te behandelen:

 2. Kabinetsreactie op het rapport ‘The Growth of Soy’ van het WWF, World Wide Fund for Nature

  Te behandelen:

 3. Reactie op het rapport ’Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel’ van het Platform Landbouw, Innovatie en samenleving’ (Platform LIS)

  Te behandelen:

 4. Voedselprijzenmonitoring

  Te behandelen:

 5. Nederlandse bijdrage aan de uitdaging om op een duurzame wijze de voedselproductie in de wereld te verhogen

  Te behandelen:

 6. Genetische diversiteit

  Te behandelen:

 7. Aanbieding rapportage Energie en Klimaat in de Agrosectoren

  Te behandelen:

 8. Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2013

  Te behandelen:

 9. Kabinetsreactie op het rapport van Oxfam Novib "Standing on the Sidelines: Why food and beverage companies must do more to tackle climate change”

  Te behandelen:

 10. Reacties op toezeggingen uit Algemeen Overleg Voedsel van 18 december 2013

  Te behandelen:

 11. Verslag van een schriftelijk overleg over de brief betreffende genetische diversiteit (Kamerstuk 26 407, nr. 91)

  Te behandelen:

 12. Rapport 'De voedselketen in beeld' van de Consumentenbond

  Te behandelen:

 13. Aanbieding Tweede Monitor “Voedselverspilling in Nederland” over de periode 2009-2012

  Te behandelen:

 14. Voortgang Taskforce Voedselvertrouwen

  Te behandelen:

 15. Fiche: Mededeling Europese Commissie over aanpakken oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

  Te behandelen:

 16. Verzoek het algemeen overleg Voedsel d.d. 9 oktober 2014 uit te stellen

  Te behandelen:

 17. Aanbieding resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Te behandelen:

 18. Reactie op het advies van de Commissie Corbey over verduurzaming voedselsector

  Te behandelen:

 19. Voedselverspilling

  Te behandelen:

 20. Reactie inzake het rapport over voedselverliezen en -verspilling van het Committee on World Food Security

  Te behandelen:

 21. Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid

  Te behandelen:

 22. Europees beleid voedselverspilling

  Te behandelen: