Algemeen overleg

Voedsel

Algemeen overleg: "Voedsel"Deze vergadering is geweest
13e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 6 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 13e herziene convocatie algemeen overleg Voedsel op 9 december 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 december 2014, over Voedsel

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
11
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief betreffende genetische diversiteit (Kamerstuk 26 407, nr. 91)

Te behandelen: