Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

17 november 2014
10:30 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
5e HERZIENE CONVOCATIE
(aanvangstijd gewijzigd (was 10.00 uur), spreektijdverdeling gewijzigd en agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • B. Visser (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W. Hachchi (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Planningstermijn Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding Deltaprogramma 2015. Werk aan de delta. De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Deltaprogramma 2015 en het ontwerpplan voor een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoord op vragen van de commissie over het Deltaprogramma 2015. Werk aan de delta. De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toelichting op de samenhang tussen de veiligheid van de Oosterschelde- kering, zandhonger van de Oosterschelde en stijging van de zeespiegel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van de zesde voortgangsrapportage (VGR6) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding herziene versie 6de voortgangsrapportage HWBP-2

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoord op vragen van de commissie over de 6de voorgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding accountantsrapport bij de 6de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van de 26e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen van de commissie over de 26ste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (Kamerstuk 18106-227)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van de vierentwintigste voortgangsrapportage over het programma Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding accountantsrapport bij de 24e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoord op vragen van de commissie over de 24ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30080-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Consultatie inzake Drinkwaterkwaliteit in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verbeterplannen drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overleg met de drinkwatersector over de Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Topsector Water

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Meekoppeltoets’ bij waterprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Sluis Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Spreektijdverdeling eerste termijn - tweede termijn

  VVD: 13 / 3
  PvdA: 15 / 5
  SP: 7 / 3
  CDA: 12 / 3
  PVV: 7 / 3
  D66: 7 / 3
  CU: 6 / 3
  SGP: 7 / 3
  PvdD: 5 / 2
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data