Algemeen overleg

Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Algemeen overleg: "Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS "Deze vergadering is geweest
herziene convocatie i.v.m. verlenging algemeen overleg
De voorzitter zal bij het begin van de vergadering een spreektijd voorstellen van 6 minuten per fractie in 1e termijn. De sprekersvolgorde is de fractiegrootte.
Korte lunchpauze na eerste termijn van de Kamer.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 oktober 2014, over Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS
Convocatie commissieactiviteit
2e herziene convo AO Artikel 100 brief deelneming internationale strijd tegen ISIS 2/10

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie om de spreektekst over volkenrechtelijke aspecten van de luchtaanvallen op ISIS doelen in Irak en Syrië n.a.v. technische briefing artikel 100 brief d.d. 29 september en een reactie op verzoek commissie inzake uitspraken van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken

Te behandelen:

Gerelateerde zaken