Agendapunten

 1. Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 2. Antwoorden op commissievragen inzake Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 3. Advies van de extern volkenrechtelijk adviseur over luchtaanvallen op IS(IS) doelen in Irak en Syrië

  Te behandelen:

 4. Reactie op verzoek commissie om de spreektekst over volkenrechtelijke aspecten van de luchtaanvallen op ISIS doelen in Irak en Syrië n.a.v. technische briefing artikel 100 brief d.d. 29 september en een reactie op verzoek commissie inzake uitspraken van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen: