Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 november 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering I&M d.d. 25 november 2015

Deelnemers


Agendapunten

5
Afschrift van de Koninklijk besluiten over het verlenen van ontslag aan mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Economische Zaken, benoeming van mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en benoeming van Ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken

Te behandelen:

22
Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Schouten, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2016 op 2 november 2015 over het risico op schadeclaims als gevolg van de invoering van rendementseisen voor kolencentrales

Te behandelen:

26
Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners
28
EU-stafnotitie - Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2016
29
EU-voorstellen week 45-46

Details

Besluit: Ter informatie.
Noot: Sinds de vorige procedurevergadering zijn er geen EU-voorstellen op het terrein van de commissie IenM gepubliceerd.
30
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.


3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
 • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30 september 2015)
  Eerste spreker: het lid Dijkstra (VVD)
 • VAO Leefomgeving (AO d.d. 1 oktober 2015)
  Eerste spreker: het lid Geurts (CDA)
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 5 november 2015)
  Eerste spreker: het lid Hachchi (D66)
 • VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12 november 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
35
BOR-notitie rapporteurs begrotingscyclus - verbetermogelijkheden informatie begrotingscyclus