Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 11 november 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 11 november 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding adviesrapport "Ruimte voor de regio in Europees beleid" van Rli
3
Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan nieuwe station Arnhem Centraal
7
Afschrift van het koninklijk besluit, houdende het verlenen van ontslag aan mevrouw W.J. Mansveld als Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Te behandelen:

30
32
Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen

Te behandelen:

38
Selectie EU-prioriteiten op basis van het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie
40
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.
 • Debat over ProRail (derde termijn)
  Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2015 als debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde; na een verzoek van het lid Van Helvert (CDA) tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 september 2015 is de scope verbreed.
  De eerste en tweede termijn zijn gehouden op dinsdag 29 september 2015.
 • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Luchtvaart (AO d.d. 30 september 2015)
  Eerste spreker: het lid Graus (PVV)
 • VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30 september 2015)
  Eerste spreker: het lid Dijkstra (VVD)
 • VAO Leefomgeving (AO d.d. 1 oktober 2015)
  Eerste spreker: het lid Geurts (CDA)
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 5 november 2015)
  Eerste spreker: het lid Hachchi (D66)