22
sep
Besloten debat
22 september 2014 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Concurrentieraad d.d. 25-26 september

Inbreng schriftelijk overleg: "Concurrentieraad d.d. 25-26 september"Deze vergadering is geweest

HERZIENE CONVOCATIE (Is omgezet naar een schriftelijk overleg, met aanvulling agenda*)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie (algemeen overleg is omgezet) inbreng schriftelijk overleg Concurrentieraad (25-26 september 2014) op 22 september 2014

Agendapunten

1
Indien een van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Concurrentieraad van 25 en 26 september 2014, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 23 september 2014.