Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

29 oktober 2014
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • A.G. Schouw (D66)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Vereenvoudiging toelatingsregelingen voor kennis en talent

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gebruik vragenlijst over het maatschappelijk belang in het kader van de discretionaire bevoegdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gesprek met advocate van Armeense asielzoeker over de suïcide van de asielzoeker

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besprekingen met VluchtelingenWerk over het naturaliseren van generaalpardon-vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek wat in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens de mogelijkheden zijn voor registratie van seksuele gerichtheid als asielmotief en informatie over het aantal negatieve beslissingen op asielverzoeken van vreemdelingen afkomstig uit Uganda die verklaren LHBT te zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatierapport over het gebruik van Advance Passenger Information (API-gegevens) in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan van aanpak verbetermaatregelen vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC-rapport Aanscherpingen glijdende schaal, geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Asielinstroom juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Asielinstroom augustus 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Asielinstroom in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitleg landgebonden asielbeleid Somalië naar aanleiding van het algemeen overleg over Opvang en Terugkeer op 2 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landgebonden asielbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landenbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landgebonden asielbeleid inzake Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpassing nareisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het ACVZ-advies ‘Sporen uit het verleden’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over het beleid voor asielzoekers naar landen waar ebola heerst en over het beleid voor migranten die naar Nederland komen uit landen waar ebola heerst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Asielinstroom september 2014

  Te behandelen:

  Loading data