Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 april 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van Bommel (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • B. van 't Wout (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Senaat en Kamer van Afgevaardigden van Italië, mede namens OECD, voor interparlementaire seminar over hervormingen voor groei in Europa d.d. 25-26 juni 2015

 3. 3

  Verzoek Ambassade van Slowakije, namens commissie voor Europese Zaken van Slowaakse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken over voorzitterschap van de Europese Raad en versterken van de bilaterale relatie d.d. 10 juni 2015

 4. 4

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvulling geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het verslag van de gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken en Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 april 2015 en van de geannoteerde agenda voor de extra ingelaste Europese Raad van 23 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 21 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Adviesaanvragen aan de AIV betreffende Flexibele integratie in de Europese Unie en ‘glokalisering’ in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van het lid Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing (Kamerstuk 34 023, nr. 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een ambtelijke technische briefing over Polen en Estland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Delegatie naar de plenaire COSAC vergadering van 31 mei – 2 juni te Riga, Letland

  Besluit: de commissie stemt in met aanwijzing van de leden Azmani (VVD - delegatieleider), Van 't Wout (VVD), Rog (CDA) en Van Bommel (SP) in de delegatie voor de plenaire vergadering van COSAC te Riga, Letland. Noot: Tijdens de procedurevergadering op 21 mei a.s. zal de commissie ter instemming een notitie met de delegatie inzet worden voorgelegd.
   
 12. 12

  Nederlands EU-voorzitterschap 2016: Samenstelling Politieke Voorbereidingsgroep COSAC

  Ter informatie: de commissiestaf heeft geïnventariseerd welke leden plaats willen nemen in de politieke voorbereidingsgroep van de twee COSAC conferenties die tijdens het Nederlands EU-voozitterschap worden gehouden. Daarvoor hebben zich de leden Azmani, Van 't Wout en Maij  aangemeld. Een eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 28 april. Hier is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg ten behoeve van de inbreng van de commissie voor onderwerpen voor de twee conferenties.  De inbrengdatum van dit overleg wordt vastgesteld op 19 mei 13:00u.
 13. 13

  Commissie-agenda

  11-05-2015 13:00 inbreng SO RAZ d.d. 19 mei (geen AO in verband met meireces)
  20-05-2015 10.00 - 12.00 AO EU-Informatievoorziening
  21-05-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  31-05-2015 t/m 01-06-2015 plenaire vergadering van de COSAC te Riga
  11-06-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  16-06-2015 16:00 - 17:30 uur AO RAZ d.d. 23 juni
  02-07-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  13-07-2015 COSAC voor EU-commissievoorzitters te Luxemburg
  30-11-2015 t/m 1-12-2015 plenaire vergadering van de COSAC te Luxemburg

  Besluit: ter informatie
   
 14. 14

  Lief- en leedpot

  De commissie besluit tot instelling van een lief- en leedpot waaraan de leden van de commissie eenmalig 20 euro zullen bijdragen.
 15. 15

  Fysieke aanwezigheid van de zijde van het kabinet tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap

  De commissie besluit het onderwerp 'fysieke aanwezigheid van de zijde van het kabinet tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap', mede ten behoeve van aanwezigheid tijdens Kamerdebatten gedurende het eerste halfjaar van 2016, te betrekken bij algemeen overleg EU-Voorzitterschap, te plannen in juni, en dit onderwerp voorafgaand aan het genoemde AO te laten bespreken door zijn commissievoorzitter in een gesprek met de Minister, waarover deze eerste aan de commissie zal terugkoppelen.