Inbreng schriftelijk overleg : RBZ - Handelsraad

De vergadering is geweest

17 november 2014
16:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen Overleg is omgezet in een Schriftelijk Overleg
De minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk donderdag 20 november a.s. aan de Kamer toe te zenden.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken over handel op 21 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) handel van 14 en 15 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data