Debat geweest
15 januari 2015 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 15 jan 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 15 jan

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

15-01-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 21-01-2015 10.30 - 11.30 Gesprek Secretaris-Generaal van Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS), dhr. Insulza
 27-01-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering (gewijzigde datum en tijdstip).
 29-01-2015 09.30 - 13.00 Gesprek Ontvangst Nederlandse ambassadeurs 
 29-01-2015 13.15 - 14.00 Gesprek met ambassadeur in Jakarta, dhr. Swartbol, over werkbezoek Indonesië
 29-01-2015 14.00 - 14.45 Gesprek met ambassadeur in Teheran, dhr. Douma, over werkbezoek Iran
 29-01-2015 14.45 - 15.30 Aanbieding rapport "World Report 2015" door Human Rights Watch
 05-02-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 05-02-2015 16.00 - 17.00 Ontvangst president International Crisis Group, Jean-Marie Guéhenno.
 12-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 12-02-2015 14.00 - 15.00 Gesprek ontvangst junior diplomaten uit Bangladesh en Pakistan 
 26-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 04-03 - 06-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie GBVB/EVDB
 04-03-2015 17.00 - 19.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
 11-03-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken 
 12-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 26-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
09-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-04-2015 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
23-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
08-05 - 15-05 Werkbezoek gepland
12-05-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
21-05-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
04-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-06-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
02-07-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
3
Verplaatsing procedurevergadering van donderdag 29 januari naar dinsdag 27 januari (van 13.30 tot 14.00 uur) i.v.m. andere activiteiten van commissie op 29 januari.
4
Verzoek, namens minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over relatie tussen Nederland en Sri Lanka, tijdens global cyberspace conferentie d.d. 16-17 april 2015
5
Verzoek FFDR tot aanbieding steunbetuiging m.b.t. Rwandese oppositieleidster Victoire Ingabire
6
Kabinetsreactie op het advies no. 24 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) inzake extern optreden van de Europese Unie en internationaal recht

Te behandelen:

7
Datum van toezending aan de Kamer van kabinetsreactie op uitvoering motie-Van der Staaij (Kamerstuk 34 000, nr. 23) over het noodzakelijke ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren

Te behandelen:

9
Verslag van de OVSE Ministeriële Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken op 4-5 december 2014

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het rapport van Amnesty International "Kleine stappen vooruit, nog vaak stilzwijgen op cruciale momenten”.

Te behandelen:

13
Decemberbrief 2014 over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 van hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) van de begroting van het Rijk

Te behandelen:

16
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

Te behandelen:

17
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Te behandelen:

18
Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Te behandelen:

21
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie
24
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2015Z00044 Aan ministers Buza Def en BuHaOs - feit vragen Nl inzet strijd tegen ISIS en voortgangsrapportage militaire bijdrage 06-01-2015
2014Z23792 Aan minister Buza - berichtgevingen schade projecten Gaza 19-12-2014
2014Z23789 Aan minister Buza - verslag vergadering verdragspartijen ICC 19-12-2014
2014Z23790 Aan minister Buza - afschrift reactie Faon 19-12-2014
2015Z00560 Aan minister Buza - actuele situatie in Libië 18-12-2014
2014Z23145 Aan minister  BuZa, min Def en min BuHa-OS inzake beschermen van scholen en universiteiten tegen militair gebruik 15-12-2014
2014Z22971 Aan minister BuZa verzoek actuele situatie in Venezuela en mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied 11-12-2014
2014Z22954 Aan minister BuZa verzoek om reactie op rapport "Freedom of Thought" van het Humanistisch Verbond en op SGP-rapport "Een ongemakkelijke waarheid" 11-12-2014
2014Z23132 Aan ministers Buza en VWS - reactie brf verdrinkingen wereldwijd 09-12-2014
2014Z21752 Aan minister BuZa verzoek reactie op berichtgevingen over het mogelijk voorbereiden van een aanslag tijdens bezoek aan Oekraïne 26-11-2014
2014Z21753 Aan minister BuZa verzoek om Kabinetsreactie op AIV- advies uiterlijk eind februari 2015 26-11-2014
25
Besluit van de commissie voor Veiligheid en Justitie om de commissie voor Buitenlandse Zaken te verzoeken de behandeling van de stand van zaken brief MH17 d.d. 18 december 2014 (33997, nr. 26) over te nemen en de datum voor het Algemeen Overleg hierover (eerder gepland op 3 maart 2015) te vervroegen.

Te behandelen: