Wetgevingsoverleg : Politie

De vergadering is geweest

17 november 2014
14:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.W. Opstelten
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • P. Oskam (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • L. Bontes (GrBvK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat” van de Universiteit Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Zorg, nazorg en rechtspositie politiemedewerkers met PTSS vergeleken met die van defensiemedewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport van de Universiteit Leiden over etnisch profileren door de politie in de eenheid Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beheerplan 2015 van de Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma 2015 van het adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Coulanceregeling PTSS voor (ex)politiemedewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het bericht dat de recherche geen overuren meer betaald krijgt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van en beleidsreactie op de TNO rapportage Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van een aantal onderwerpen en toezeggingen gedaan bij het AO politieonderwerpen van 18 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data