Debat geweest
10 september 2014 | 13:30 - 18:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Omgevingswet (eerste deel)

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Omgevingswet (eerste deel)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE in verband met definitief programma

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Omgevingswet (eerste deel) d.d. 10 september 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigden (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

Details

13.30 – 15.30 Adviseurs
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die met de Omgevingswet worden beoogd?
 
 • Namens de Externe Adviesgroepen:
 1. Milieu, energie en duurzaamheid, dhr. Nijpels
 2. Water, dhr. De Boer
 3. Wonen en Cultuur, dhr. Bregman
 • Raad voor leefomgeving en infrastructuur, dhr. Koeman
 • Commissie voor de m.e.r., dhr. Linse
 • Rijksadviseur Landschap en Water, dhr. Dijkstra
 • Platform 31, dhr. Niemans
 • Actal, mw. Doude
 
15.45 – 17.00 Overheid
Wat verandert er voor de overheden?
 
 • IPO, dhr. Boerman
 • VNG, dhr. Revis
 • UvW, mw. Roorda
 • Vewin, dhr. Jonker
 • DCMR Milieudienst Rijnmond, dhr. Van den Heuvel
 • RIVM, dhr. Van der Zande
 
17.00 – 18.00 Maatschappij
Wat verandert er voor bedrijven en burgers?
 
 • Stichting Natuur en Milieu, dhr. Wagenaar
 • Regiegroep Recreatie en Natuur, dhr. Makken
 • De12Landschappen.NL, dhr. Bartelink
 • Burgerinitiatief Rijnlandroute, dhr. Bandringa
 • Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, dhr. Ten Cate