Algemeen overleg : Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De vergadering is geweest

19 november 2014
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
4e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 4  MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • M.S. van Veen (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • N.P.M. Klein (Klein)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda “Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel voor de regionale steunkaart 2014–2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Kabinetsreactie op het Strategisch Kader TO2 federatie en het Strategisch Plan TNO 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding voortgangsrapportage en Monitor Bedrijvenbeleid 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Economische structuurversterking: een gezamenlijke opdracht van Rijk en regio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Eureka en Eurostars 2008-2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Oprichting ROM-Zuidvleugel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieagenda Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overleg met de maritieme sector en de banken over de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering en evaluatieresultaten van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Rapport matchingonderzoek, gedragsregels en gezamenlijke evaluatie TO2-instituten

  Te behandelen:

  Loading data