Algemeen overleg : Raad Algemene Zaken dd 24 juni 2014

De vergadering is geweest

19 juni 2014
9:30 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Europese Zaken
Derde herziene convocatie ivm toevoeging brieven  *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.C.G.M. Timmermans
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.W. Knops (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • M.L. Verheijen (VVD)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • A. Pechtold (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 30 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 30 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken dd 24 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de brief aan Eurocommissaris Hahn m.b.t. Europese steun voor Zeeland vanwege faillissement Thermphos

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere informatie over de EU-ambtenarensalarissen en resterende beïnvloedingsmogelijkheden van Nederland om het arbeidsvoorwaardenpakket voor EU-ambtenaren te wijzigen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over de de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 13 mei 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1375), het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 18 maart 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1361) en de kabinetsreactie op het onderzoek van Capital Economics naar de economische gevolgen van het uittreden van Nederland uit de Europese Unie (Kamerstuk 33 877, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt met betrekking tot de eurozone

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van de commissie over de ontmoeting met de voorzitter van de Europese Raad, de heer Van Rompuy, op 5 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  EU-voorstel: Voortgangsrapportage Albanië, COM(2014) 331

  Te behandelen:

  Loading data