Notaoverleg

Staat van de Europese Unie

Notaoverleg: "Staat van de Europese Unie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 31 maart 2014, over de Staat van de Europese Unie 2014
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Staat van de Europese Unie 2014
Stenogram
Download Concept verslag Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Staat van de Europese Unie 2014

Details

Nota bene:

Dit notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal en wordt voorgezeten door de Kamervoorzitter.


Leden die willen deelnemen aan dit overleg worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via de knop 'deelnemers' in Parlis of door een e-mailbericht te zenden aan cie.eu@tweede kamer.nl

De aanwijzingen voor de orde van dit overleg zijn in de bijlage aan deze convocatie toegevoegd.
 

Te behandelen:

2
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: