Algemeen overleg

Politieonderwerpen

Algemeen overleg: "Politieonderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2014, over Politieonderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
3e Herziene convocatie algemeen overleg over politieonderwerpen op 18 juni 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Aanbieding van het onderzoeksrapport "Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers" en de beleidsreactie hierop

Te behandelen: