Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg: "Bedrijfslevenbeleid en Innovatie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 11 juni 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
11
Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda “Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector”

Te behandelen: