Algemeen overleg : Democratische legitimiteit

De vergadering is geweest

19 juni 2014
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunt *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.C.G.M. Timmermans
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.W. Knops (CDA)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • H. van Bommel (SP)
 • M.L. Verheijen (VVD)
 • A. Pechtold (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • N.P.M. Klein (50PLUS/Klein)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport 'Voorop in Europa. Over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie'

 2. 2

  Aanbieding AIV-advies ‘Naar een gedragen Europese samenwerking: werken aan vertrouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de adviesaanvraag over gemeenschappelijke uitoefening van bevoegdheden en democratische legitimiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het mandaat van de rapporteur democratische legitimiteit in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie over democratische legitimiteit in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt (Kamerstuk 21 501-20, nr. 861) over concrete voorstellen voor de invoering van een rode kaart voor nieuwe en bestaande regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding rapport "Twenty three recommendations to strenghten the role of national parliaments in changing European governance" van Parliament of Denmark *

 8. 8

  Kabinetsreactie op het AIV advies ‘Naar een gedragen Europese samenwerking; werken aan vertrouwen’

  Te behandelen:

  Loading data