Algemeen overleg

Stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Algemeen overleg: "Stelsel gefinancierde rechtsbijstand"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 maart 2014, over stelsel gefinancierde rechtsbijstand
Convocatie commissieactiviteit
3e Herziene convocatie algemeen overleg Stelsel gefinancierde rechtsbijstand op 26 maart 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten