Algemeen overleg : Stelselwijziging bouwregelgeving

De vergadering is geweest

27 maart 2014
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
3e Herziene convocatie i.v.m. aanvulling agendapunt *) en toevoeging agendapunt **)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  ERB-rapport ‘Erkende technische oplossingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verbetering kwaliteitsborging in de bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording feitelijke vragen over onderwerpen inzake Stelselwijziging bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van het onderzoek naar voorbeelden uit het buitenland ter versterking van vraaggericht bouwen door de bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data