Algemeen overleg

Stelselwijziging bouwregelgeving

Algemeen overleg: "Stelselwijziging bouwregelgeving"Deze vergadering is geweest
3e Herziene convocatie i.v.m. aanvulling agendapunt *) en toevoeging agendapunt **)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convo AO Stelselwijziging bouwregelgeving op 27 maart 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2014, over Stelselwijziging bouwregelgeving

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Aanbieding van het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van het onderzoek naar voorbeelden uit het buitenland ter versterking van vraaggericht bouwen door de bouwsector

Te behandelen: