Algemeen overleg : 1F-Beleid

De vergadering is geweest

19 juni 2014
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • A.G. Schouw (D66)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de uitzending van EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid ten aanzien van Afghanen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de uitwerking en behaalde resultaten in het kader van de ketenbrede aanpak inzake opsporing en vervolging van internationale misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op rapport m.b.t. klacht over de minister van Veiligheid en Justitie van de Nationale ombudsman inzake artikel 1F

  Te behandelen:

  Loading data