Algemeen overleg : Marktwerking, Mededinging en Staatssteun

De vergadering is geweest

19 juni 2014
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
5e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda)*


SPREEKTIJD PER FRACTIE: 6  MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Uitkomsten van het gesprek van het Ministerie van Economische Zaken met de horecabiersector

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie naar aanleiding van een rondetafelgesprek Inkoopmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Autoriteit Consument en Markt (ACM) - Jaarverslag 2013 van ACM

 5. 5

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Internetconsultatie besluit doorberekening kosten ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste bevindingen pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verwerven van overwegende zeggenschap in een telecommunicatiebedrijf dat beschikt over vitale telecommunicatie-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen in de horecabiersector

  Te behandelen:

  Loading data