Agendapunten

 1. Van 10.00 tot 10.45 uur: Nederlandse Orde van Advocaten over het Europese wetgevingspakket over procedurele rechten voor verdachten

 2. Van 10.45 tot 11.30 uur: De Europese Commissie

 3. EU-voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 824

  Te behandelen:

 4. EU-voorstel: Richtlijn procedurele waarborgen verdachte of beklaagde kinderen COM (2013) 822

  Te behandelen:

 5. EU-voorstel: Richtlijn vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij strafproces COM (2013) 821

  Te behandelen:

 6. Fiche: Richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor van hun vrijheid beroofde personen en rechtsbijstand in Europese aanhoudingsbevelprocedures

  Te behandelen:

 7. Fiche: Richtlijn procedurele rechten minderjarigen

  Te behandelen:

 8. Fiche: Richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

  Te behandelen: