Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 17 juni 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 17 juni 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding notitie "De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op Pallas" van NRG en Pallas en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan NRG
3
Verzoek Strategic Board Delta Region, mede namens gemeente Bergen op Zoom, tot aanbieding Koepelvisie Strategic Board 'Slim Specialiseren, Versneld Duurzaam Innoveren Delta Region 2030' d.d. 1 juli 2014 2014 i.v.m. het debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom en er een relatie ligt met de lange termijnvisie van de Delta Regio
4
Reactie op het ING rapport “Stroomnet onder hoogspanning”, de Greenpeace rapporten: “Locked in the past: why Europe's big energy companies fear change” en “PowE[R] 2030 - A European Grid for 3/4 Renewable Energy by 2030” en de “De ruggengraat van de energievoorziening”

Te behandelen:

13
Uitvoeringstoets op het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707)

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

Te behandelen:

28
Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda “Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector”

Te behandelen:

30
Verzoek van het lid Van Veldhoven om aan het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven te vragen een voorstel te doen voor een passende manier om de Kamer te rapporteren over de uitrol van windenergie op zee en op land.

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Smaling om voorafgaand aan het Verzamel algemeen overleg energie een brief te ontvangen over het bericht dat duizenden woningen worden afgesloten van gas vanwege staat van onderhoud leidingen

Te behandelen:

32
Verzoek van het lid Van Gerven om het algemeen overleg Europese energiezekerheidsstrategie een uur later te beginnen.

Details

Besluit: Het algemeen overleg Europese energiezekerheidsstrategie zal plaatsvinden op 18 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur.
33
(30 leden) debatten. Ter informatie.

Details

 1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
 2. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
 3. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
 4. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
  Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
 5. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
 6. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
 7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 8. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
 9. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
 10. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
36
Verzoek Actiegroep "Behoud de Nederlandse Algemene Keuringsdienst" tot aanbieding van een petitie voor behoud van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
43
Verslag van een schriftelijk overleg over het advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermings-middelen voor omwonenden (Kamerstuk 27 858, nr. 230)

Te behandelen:

53
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel landbouw en natuur (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

Te behandelen:

56
69
Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 juni 2014 van 11.00 tot 13.30 uur om te zetten in een schriftelijk overleg met inbrengdatum op dinsdag 10 juni a.s. om 10.00 uur

Te behandelen:

70
Wetgevingsrapport wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)(TK 33947)