Algemeen overleg : Waterveiligheid

De vergadering is geweest

19 juni 2014
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
7e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • B. Visser (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding van de rapportage Water in beeld 2013

  Alleen de onderdelen uit de voortgangsrapportage 'Water in beeld' die betrekking hebben op waterveiligheid staan ter bespreking voor dit algemeen overleg. De onderdelen ten aanzien van waterkwaliteit zijn reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Waterkwaliteit d.d. 11 juni 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding accountantsrapport bij de 25e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vijfde voortgangsrapportage (VGR5) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de vijfde voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprgramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  23ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de 23ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opvolger Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten verlengde derde toetsing primaire waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht van innovatieve projecten in de watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Huidige stand van zaken inzake waterveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen van de commissie over de 25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data