Algemeen overleg

Bouwregelgeving en brandveiligheid

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving en brandveiligheid"Deze vergadering is geweest

3e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convo AO Bouwregelgeving d.d. 19 februari 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2014, over Bouwregelgeving en brandveiligheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) over de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 inzake grenswaarden asbest

Te behandelen:

5
Reactie op de aangenomen motie van de leden Paulus Jansen en Monasch over aanscherping minimumeisen energiebesparing gebouwen per 1 januari 2015 (onder voorbehoud)

Te behandelen: