Algemeen overleg : Bouwregelgeving en brandveiligheid

De vergadering is geweest

19 februari 2014
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

3e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • Voorzitter
  S. de Rouwe (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen m.b.t. de veiligheid van constructies van voorzieningen in zwembaden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Landelijke Organisatie Funderingsgedupeerden (LOF) m.b.t. urgentie aanpak paalrotproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezending rapporten energetische kwaliteit gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) over de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 inzake grenswaarden asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de aangenomen motie van de leden Paulus Jansen en Monasch over aanscherping minimumeisen energiebesparing gebouwen per 1 januari 2015 (onder voorbehoud)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brandveiligheid studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data