Algemeen overleg

Bouwregelgeving en brandveiligheid

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving en brandveiligheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convo AO Bouwregelgeving d.d. 19 februari 2014
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2014, over Bouwregelgeving en brandveiligheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op de aangenomen motie van de leden Paulus Jansen en Monasch over aanscherping minimumeisen energiebesparing gebouwen per 1 januari 2015 (onder voorbehoud)

Te behandelen: