Algemeen overleg : Voortgang speerpunten ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

12 februari 2014
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.J. Ploumen
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J.J. van Klaveren (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang speerpunten ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op IOB-evaluatie “Investeren in stabiliteit: het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting SRGR in de periode 2007-2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Voordewind (Kamerstuk 33 750 XVII, nr. 38) over investeringen in water, sanitatie en hygiëne

  Te behandelen:

  Loading data