Algemeen overleg : MIRT

De vergadering is geweest

18 juni 2014
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
10e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • B. Madlener (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Voorkeursalternatief A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over de Ruit Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over de Ruit Eindhoven (Kamerstuk 33750 A, nr. 36), alsmede de reactie van de minister op deze motie (Kamerstuk 33750 A, nr. 57)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beslissing maximum snelheid A13 Overschie en A10 West

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over aanduiding maximumsnelheden op autosnelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verbetering van de inzet van omleidingsroutes bij calamiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van de rapportage over de voortgang van de Tracéwetplichtige projecten hoofdwegen, vaarwegen en spoorwegen over de periode juni - december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over varianten schrappen voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervolgprogramma Beter Benutten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van de tekst "Green Deal Fiets in het woon-werkverkeer"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de “Herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang van de vernieuwing van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorkeursbeslissing Verruiming Twentekanalen fase 2

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport over de hoogtes containerbinnenvaartschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoeringsbeslissingen over de aanleg van extra ligplaatsen langs het Nederlandse vaarwegennetwerk bij de Prinses Margrietsluis te Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel

  Te behandelen:

  Loading data