Debat geweest
22 januari 2014 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 22 januari 2014
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een brief te vragen aan minister naar aanleiding van het onderzoek van EenVandaag en Abvakabo FNV onder bijna 600 beroepsbrandweermannen over de veiligheid voor burgers en brandweerlieden
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een werkbezoek te organiseren naar Bulgarije gezien de actuele ontwikkelingen omtrent de instroom van met name Syrische vluchtelingen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie 22 januari 2014
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een apart algemeen overleg over partner- en gezinsmigratie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek over de aanpak en de effectiviteit van de huidige en voorgestelde fraudemaatregelen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een schriftelijk overleg over cijfers CBS inzake daling rechtszaken

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Te behandelen:

4
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
27
Stappenplan Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wilsonbekwaamheid en voorlichting erflaters

Te behandelen:

28
Reactie op het initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering (Kamerstuk 30 491, nr. 2)

Te behandelen:

33
37
EU-voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 824

Te behandelen:

41
Aanbieding verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 5 en 6 december 2013

Te behandelen:

42
Uitstel toezending BNC-fiches inzake de Mededelingen van de Europese Commissie over het herstel van vertrouwen in de gegevensuitwisseling tussen de EU en de VS, de evaluatie van het Safe Harbour Regime in de EU en een Europees terrorist financing tracking system (EU TFTS)

Te behandelen:

44
Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 en 24 januari 2014 in Athene

Te behandelen:

45
47
51
Brievenlijst
55
BOR - notitie: Aanhouding besluit T&O-onderzoek onbemande vliegtuigen
56
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het Rapport ‘Naar een tweefasenproces?’