Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

De vergadering is geweest

11 november 2014
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • J.S. Monasch (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wizjiging en de integrale wettekst van Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33 966)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van de “Staat van de Woningmarkt; jaarrapportage 2014”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Huursombenadering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32 769, nr. 107)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding rapport Evaluatie implementatie social return Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere informatie over de planning van de vervolgstappen en onderzoeken n.a.v. brief minister W&R over uitzending Zembla 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van het antwoord aan de SBF-kerngroep met betrekking tot reacties van SBF-ers op het SBF-akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van het CDA voor het organiseren van een ontbijtbijeenkomst inzake Bouwsparen

  Dit agendapunt is aangehouden van de procedurevergadering WR d.d. 28 oktober 2014.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Data van procedurevergaderingen commissie Wonen en Rijksdienst (eerste halfjaar van 2015)

  Besluit: de procedurevergaderingen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst inplannen op:
  • dinsdag 27 januari 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 24 februari 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 10 maart 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 24 maart 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 7 april 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 21 april 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 19 mei 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 2 juni 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 16 juni 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
  • dinsdag 30 juni 2015 van 16.00 tot 17.00 uur.
 12. 12

  Feitelijke vragen over deelrapporten Enquêtecommissie Woningcorporaties

  De griffier meldt dat er desgewenst nog feitelijke vragen over de drie deelrapporten - Vestia, politieke besluitvorming en casussen - van de Enquêtecommissie Woningcorporaties kunnen worden gesteld. De commissie besluit om van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.