Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 oktober 2014
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Recourt (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W. Hachchi (D66)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Het voortouw ligt bij de commissie Koninkrijksrelaties.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieden van de algemene maatregel van bestuur houdende het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapporten Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van de Halfjaarrapportage College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten januari tot en met juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken overheidsfinanciën Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van het rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over de waarborgfunctie van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake eilandbrede samenwerking op politiegebied op Sint Maarten; Parijs, 7 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek gedaan in het mondelinge vragenuur op 17 juni 2014 met informatie over de slaagpercentages van de leerlingen van het Liseo Bonaire van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Instructietaal Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Begroting Koninkrijksrelaties 2015 (Kamerstuk 34 000-IV-, 1-2) en BES-fonds 2015 (Kamerstuk 34 000-H, 1-2)

 22. 22

  Toelichting op Parlement en Wetenschap-instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om aan de Raad van State voorlichting te vragen over de vraag of de besluitvorming van de Rijksministerraad ten aanzien van Aruba conform het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is geweest

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven