Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod RLI om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"
3
Uitnodiging Lokaal Alternatief Duiven, namens inwoners Groessen en Loo, voor bezoek aan Groessen m.b.t. gevolgen doortrekking A15
4
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

Te behandelen:

5
Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011,72)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

Te behandelen:

28
BOR-notitie HWBP-2
32
Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap
33
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

33 834, Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De SP-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.

Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.
35
Aanbod Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een technische briefing over het advies 'Doen en laten: effectiever milieubeleid door mensenkennis'
36
Aanbod Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een technische briefing over het rapport 'Signalenrapport Wissels omzetten – Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw'
42
Aanvullende vragen inzake Waddenveren
43
Voorstel lid Hoogland (PvdA) voor rondetafelgesprek LTSA op 10 april, van 11.00-12.30
44
Rondetafelgesprek en technische briefing Concurrentieverhoudingen zeehavens