Algemeen overleg

JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie a.o. JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4 juni 2014

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken