Agendapunten

 1. Geannoteerde agenda JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (2e kwartaal 2014)

  Te behandelen:

 2. Verslag van de JBZ-raad van 3-4 maart 2014 te Brussel

  Te behandelen:

 3. Aanbieding EASO-rapport over de asielsituatie in Bulgarije

  Te behandelen:

 4. Uitkomsten quick scan Slimme Grenzenpakket

  Te behandelen:

 5. EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165

  Te behandelen:

 6. Aanbieding UNHCR rapport over de asielsituatie in Bulgarije

  Te behandelen:

 7. Fiche: Verordening rondreisvisum

  Te behandelen:

 8. Fiche: herschikking en wijziging Verordening Visumcode

  Te behandelen:

 9. Europese ontwikkelingen landeninformatie

  Te behandelen: