Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Europese Zaken
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Europese Zaken dd 10 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging The Robert Bosch Stiftung, voor de "4th annual EU Integration Forum" in Barcelona d.d. 29-30 september 2014, aangeboden door IFOK GmbH
3
Uitnodiging SOMO, mede namens meerdere organisaties, voor debat 'Kan het EP de financiële sector temmen?' d.d. 8 mei 2014
7
Rondetafelgesprek 'rechtsstaat en rechtsstatelijkheid in Europa'
8
Agenda commissie

Details

23-04-2014 13.00 - 14.00 Technische briefing Europees rechtsstatelijkheidsmechanisme  
23-04-2014 14.00 - 16.00 AO Europese Informatievoorziening
24-04-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
24-04-2014 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Europees rechtsstatelijkheidsmechanisme
06-05-2014 om 12.00 uur SO RAZ d.d. 13 mei 2014
14-05-2014 10.00 - 12.00 AO Europees rechtsstatelijkheidsmechanisme
15-05-2014 11.30 – 12.30 Procedurevergadering
28-05-2014 11.30 - 12.30 Extra procedurevergadering
03-06-2014 16.15 - 18.15 AO Europese verkiezingsuitslag (ipv 28 mei ivm Verantwoordingsdebat)
12-06-2014 11.30 – 12.30 Procedurevergadering
16/17-06-2014 Plenaire COSAC-conferentie (Athene)
18-06-2014 14:00-15:30 AO RAZ d.d. 24 juni 2014
03-07-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
7/11-07-2014 Werkbezoek Spanje en Portugal
17/18-07-2014 COSAC-voorzittersbijeenkomst in Rome

Besluit: Ter informatie.
9
Terugblik notaoverleg Staat van de Europese Unie

Details


Besluit: De EU-staf verzoeken om verschillende varianten uit te werken voor het debat over de Staat van de Europese Unie 2015 en deze notitie te agenderen voor een volgende procedurevergadering.
 
10
Kennismaking nieuwe staf Permanente Vertegenwoordiging Staten-Generaal in Brussel

Details

De commissie heeft kennisgemaakt met de nieuwe staf van de Permanente Vertegenwoordiging van de Staten-Generaal bij de Europese Unie in Brussel: permanent vertegenwoordiger mevrouw Suzanne Nollen en haar plaatsvervanger (senior medewerker), de heer Jos van de Wiel. Afgesproken is om voor het zomerreces opnieuw een overleg met hen in de procedurevergadering te plannen om inhoudelijk van gedachten te wisselen over de EU-activiteiten en -prioriteiten van de Kamer in Brussel.