Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2014
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten

  25-06-2014 14.30 - 15.30 Technische briefing Briefing ARK rapport over Jaarverslag 2013 BuZa en BuHa-OS
  30-06-2014 10.30 - 16.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  01-07-2014 20.00 - 22.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2013 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  03-07-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-07-2014 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 juli 2014
  19-08-2014 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Gymnich d.d. 29 en 30 augustus 2014
  03-09-2014 09.30 - 11.30 Algemeen overleg NAVO-Top
  04-09-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  11-09-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)
  18-09-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  02-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-10-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  16-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  06-11 - 07-11Werkbezoek Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB d.d. 6-7 november 2014 in Rome
  12-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  13-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OVSE-Raad
  27-11-2014 16.00 - 18.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
  10-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering

  Toegevoegd: De commissie zal op donderdag 26 juni een gesprek plannen met een parlementaire delegatie van de Senaat van Zuid-Soedan. Deelname aan gesprek wordt geïnventariseerd.
 3. 3

  Verzoek Universiteit Leiden - LIAS, namens Noord-Koreaanse ballingen, de heren Jan Jing Sung en Choe Ju-hwal, om gesprek over situatie in Noord-Korea

 4. 4

  Lunchgesprek Vietnamese parlementaire delegatie op woensdag 2 juli van 12.30 - 14.00 uur.

  Op woensdag 2 juli ontvangt de Kamer een parlementaire delegatie uit Vietnam voor een lunchgesprek met leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De delegatie bestaat uit 12 parlementsleden, waaronder de Vice-parlementsvoorzitter de heer Uong Chu Luu. Deelname zal worden geïnventariseerd.
 5. 5

  Verzoek UNPO, namens dhr. Hatami van PDKI, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie van Iraans Koerdistan

 6. 6

  Verzoek YPI om lunchgesprek met leden van commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. conflict tussen Israël en Palestina op dindag 14 oktober 2014

 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies (Kamerstuk 32706, nr. 60)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het verslag van de EU-Afrika Top

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wetsvoorstel goedkeuring wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de actuele politieke situatie in Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere informatie over de relaties tussen de EU en Oost-Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijsten van vragen en antwoorden over verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken en BuHa-OS 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden over financiële ondersteuning voor Palestijnse gevangenen in Israëlische detentie (Kamerstuk 23 432, nr. 371)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministeriële op niveau van ministers van Buitenlandse Zaken 24 en 25 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake de stand van zaken in Irak en de opmars van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op rapport nr. 85 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) getiteld “Criminaliteit, corruptie en instabiliteit. Een verkennend advies” (Kamerstuk 33750-V, nr. 58)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voornemen tot verlenging van verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Mededeling bouwstenen EU-strategie Afghanistan 2014-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Transparantie van en verantwoording over NAVO-uitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie commissieactiviteiten

  Besluit: De ontvangen antwoorden op evaluatievragen en de mondelinge aanvullingen hierop tijdens de vergadering zullen opnieuw worden besproken in een procedurevergadering na het zomerreces.
 24. 24

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z10930 Aan minister BuZa inbreng feit. vr. Informatie over samenwerking met landen die het Non-Proliferatie verdrag niet hebben ondertekend 12-06-2014
  2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014
  2014Z10350 Aan minister Buza - reactie petitie Moluccan Human Rights 05-06-2014
  2014Z10351 Aan minister Buza - goedkeuring wetsvoorstel VN-wapenhandelsverdrag 05-06-2014
  2014Z09907 Aan minister BuZa en min Def Verslag SO inzake Uitspraken voormalig dronepiloot 28-05-2014
  2014Z10223 Aan minister BuZa Feit. vr. Mensenrechtenrapportage 2013 4/6 28-05-2014
  2014Z07897 Aan minister Buza - feit vragen Mensenrechten Arabische regio 25-04-2014
  2014Z06221 Aan minister Buza - verzoek verdere voortgang onderzoek mishandeling diplomaat Moskou 04-04-2014
  2014Z04868 Aan minister Buza - VvW wijziging Verdrag bescherming van rechten van de mens 13-03-2014