Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek over "drones"

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over "drones" "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over "drones" op 12 september 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor gebruik van "drones" in Nederland

Details

Volgens onderstaans schema:

Blok 1 van 10.00 tot 11.00 uur: praktijk
• De heer M.P.A.C. Baeten, Nationale Politie
• De heer P.E. Mink, Luitenant-Kolonel van het Commando Landstrijdkrachten
• De heer M.C.W.M. van Nimwegen, Openbaar Ministerie
• De heer G. Kruiswijk, Inspectie Leefomgeving en Transport
• De heer A. de Jonge, vicevoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Blok 2 van 11.00 tot 12.00 uur: praktijk
• De heer R. van Nieuwland, voorzitter van Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems (DARPAS)
• De heer P. Franken, Skeye B.V.
• De heer B. Remes, MAVLab Tudelft / DelFly
• De heer W. Broeders, UAS B.V. / GeoInfra
• De heer L. van Oostrum, Aerialtronics

Blok 3 van 12.00 tot 13.30 uur: juridisch kader
• Prof. dr. R.E. Leenes, Tilburg Institute for Law and Technology (TILT)
• De heer dr. M.J.K. Coeckelbergh, Universiteit Twente en managing director 3TU Centre for Ethics and Technology.
• Prof. mr. dr. G.G.J. Knoops, hoogleraar internationaal recht en advocaat
• De heer mr. W.B.M. Tomesen, vicevoorzitter van het College bescherming persoonsgegevens
• De heer R. Zenger, onafhankelijk expert privacy, burgerrechten en vrijheid op internet
 

Gerelateerde zaken