Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 januari 2013
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.W. Knops (CDA)
 • H. van Bommel (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. Pechtold (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • M. Servaes (PvdA)
 • M.L. Verheijen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorbehoud EU-voorstel Richtlijn Tabaksproducten (COM (2012)788)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging SES voor talentendiner 'Schuif aan bij de Toekomst' d.d. 11 maart 2013

 4. 4

  Geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 20 en 21 januari 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en 21 januari 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Growth Survey en het Alert Mechanism Report

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toegang Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Advies van Raad van State n.a.v. Eerste Kamer-verzoek om voorlichting inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa

 9. 9

  Gesprek met de Britse minister voor Europese Zaken Lidington

  Besluit: De commissie besluit de Britse minister Lidington te ontvangen op 5 februari a.s. Met de ambassade wordt contact opgenomen over de precieze tijd en locatie.

 10. 10

  Planning buitenlandse werkbezoeken 2013

  1. De commissie besluit het werkbezoek aan IJsland te plannen van vrijdag 6 tot en met maandag 9 september 2013.
  2. De commissie besluit het werkbezoek aan Turkije te plannen in het herfstreces (vrijdag 18 tot en met maandag 28 oktober 2013), over de precieze data wordt nog nader besloten.
  3. De commissie neemt de volgende procedurevergadering een besluit over de planning van het werkbezoek aan Macedonië in het meireces.

   

 11. 11

  EU-agenda

  do 24-01-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  do 24-01-2013 16.30 - 18.00 Technische briefing Europees Semester, Jaarlijkse Groei Analyse en Waarschuwingsmechanismerapport
  zo 27-01 - 28-01 COSAC Voorzittersbijeenkomst te Dublin
  ma 28-01 - 30-01 Interparlementaire bijeenkomst over het Europees Semester
  wo 30-01-2013 12.00 - 13.30 AO RAZ d.d. 4 februari 2013
  do 07-02-2013 Extra procedurevergadering
  di 12-02-2013 16.00 - 18.00 AO Informatievoorziening Europese dossiers 
  do 14-02-2013 09.45 - 10.30 Werkoverleg/ kennismakingsgesprek met minister Timmermans i.v.m. het maken van nadere werkafspraken 
  do 14-02-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering EU
  di 05-03-2013 16.30 - 18.00 Gesprek cie EU, Buza, Def , Buha&O S en V&J met Raad van State in het gebouw Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag
  wo 06-03-2013 12.00 - 13.30 AO RAZ d.d. 11 maart 2013  
  do 07-03-2013 13.30 - 14.30 Procedurevergadering * 
  do 21-03-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  di 26-03-2013 18.00 - 20.00 Voorjaarsreceptie met de minister van Buitenlandse Zaken 
  do 04-04-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  do 18-04-2013 12.00 - 13.30 AO RAZ d.d. 23 april 2013
  do 25-04-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  do 16-05-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  do 16-05-2013 14.30 - 16.00 AO RAZ d.d. 21 mei 2013  
  do 06-06-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  do 20-06-2013 12.00 - 13.30 AO RAZ d.d. 25 juni 2013
  do 20-06-2013 13.30 - 14.30 Procedurevergadering *
  zo 23-06- 25-06  COSAC - 49e interparlementaire bijeenkomst vaste commissies voor Europese Zaken  
  do 04-07-2013 11.30 - 12.30 Procedurevergadering EU

  * Wegens samenloop met het AO RAZ wordt de procedurevergadering op deze datum, in afwijking van het reguliere tijdstip, aansluitend op het AO RAZ gepland van 13.30 tot 14.30 uur. 

   

  Besluit: Ter informatie.

 12. 12

  Fiche: Mededeling inzake verdere integratie van de Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino) met de EU.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Staat van de Unie

  Het debat over de Staat van de Unie zal definitief worden ingepland na ontvangst van deze kabinetsnota.

   

 14. 14

  Benoeming voorzitter van de Eurogroep

  Naar aanleiding van een rondvraagpunt van Tweede Kamerlid A. Pechtold (D66) zal het kabinet worden gevraagd om zijn zienswijze op de voorziene vormgeving van de contacten met de Kamer van de minister van Financiën ir J.R.V.A. Dijsselbloem, nu deze is benoemd tot voorzitter van de Eurogroep.