Debat geweest
3 juli 2013 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Plenaire behandeling van wetsvoorstel “Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten” (33329) omzetten in een hamerstuk
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering 3 juli 2013
Brief lid / fractie
Download Algemeen overleg over de visie van de minister over de BOA's
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg Internationale Kinderontvoering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie 3 juli 2013
Brief lid / fractie
Download Reactie vragen aan staatssecretaris over uitzending EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid ten opzichte van Afghanen met het oog op een te voeren algemeen overleg over het Nederlandse 1F-beleid

Deelnemers


Agendapunten

3
Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L 12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

Te behandelen:

8
Beleidsreactie en het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over de organisatie en werkwijze van de jeugdreclassering op de eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Te behandelen:

17
Berichtgeving in het Financieel Dagblad bericht over het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) en het financieel beheer op het ministerie van Veiligheid en Justitie

Te behandelen:

35
Rondetafelgesprek over kwaliteit van de rechtspraak
36
Reactie op de uitzending van EenVandaag over het Nederlandse 1F-beleid ten opzichte van Afghanen met het oog op een te voeren algemeen overleg over het Nederlandse 1F-beleid

Te behandelen:

37
Schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad op 19 juli 2013
43
Brievenlijst
45
BOR-notitie ten behoeve van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie
46
BOR-notitie - Aangepast Masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 535)