Algemeen overleg

MIRT

Algemeen overleg: "MIRT"Deze vergadering is geweest

HERZIENE CONVOCATIE

(agendapunt toegevoegd*) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg MIRT d.d. 11-12-2012
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2012, inzake het MIRT

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Te behandelen: